Mulighetsstudie presentert

Urbanet Analyse har på oppdrag av Gjesdal kommune, Sandnes kommune og Næringsforeningen i Stavanger utarbeidet en analyse av markedsgrunnlaget for Ålgårdbanen.

Konklusjonen er at et togtilbud med avganger hvert 30. minutt vil ha mellom 495.000 og 840.000 av- og påstigninger per år. (Avhengig av markedsgrunnlag)

Et togtilbud med avganger hvert 15. minutt gir et markedsgrunnlag mellom 800.000 til 1,4 millioner av- og påstigninger per år.

Gjesdal kommune har fra før en høy andel utpendling (63%) og denne går hovedsaklig i samme retning som Ålgårdbanen. I tillegg er innpendlingen til kommunen stadig økende.

Studien konkluderer med at en åpning bør forutsette et befolkningsgrunnlag tilsvarende høy vekst i vekststrategien til Gjesdal kommune (2015-2027). Det betyr 1900 flere boliger, eller 4300 flere innbyggere.

I 2012 utarbeidet Jernbaneverket en tilstands- og kostnadsvurdering for gjenåpning av Ålgårdbanen. En gjenåpning prissettes her til 757 milloner kroner (inkludert 30% usikkerhet). Kostnadsestimatet er basert på en opprustning av dagens trasé med avganger hvert 30. minutt.

Mulig fremtidig ruteplan -llustrasjon: Jernbaneverket (2009)

Mulig fremtidig ruteplan -llustrasjon: Jernbaneverket (2009)

Avganger hvert 15. minutt gir flest passasjerer, men må vurderes opp mot høyere drifts- og investeringskostnader. Det antydes bla. at en 15. minutter frekvens vil kreve to ekstra kryssingsspor. (Et kryssingsspor på Bråstein er prissatt til 52 mill. i tidligere kostnadsanalyse (inkl. usikkerhet) og to ekstra vil eksempelvis gi en prisøke på 104 millioner kr. basert på tidligere estimat.)

Dersom alle tog skal kjøres Stavanger – Ålgård uten togbytte på Ganddal er det også nødvendig med enkelte kapasitetsutvidende tiltak på Jærbanen.

Mulighetsstudien er gjort etter en konservativ metode. Det er en rekke såkalte «X-faktorer» som ikke er tatt med i vurderingene, men som kan gi et ytterligere styrket regnskap. En ny stasjon på Orstad/Foss-Eikeland/Vagle med kobling mot Bogafjell vil eksempelvis kunne forbedre trafikkgrunnlaget ytterligere. Dette betinger imidlertid at det gjøres aktive grep med mer utbygging i området. Det er også et ikke medtatt potensiale for å fange opp overgangsreisende fra Jærbanen.

En annen «X-faktor» er prissetting av tilbudet. Det gis stadig signaler fra politisk hold om at kollektivreiser bør justeres ned i pris og dette vil kunne gi et styrket totalregnskap.

Utbygging av ny E39 Sandnes -Ålgård blir i mulighetstudien pekt på som et tiltak som potensielt kan forverre markedssituasjonen til Ålgårdbanen. Samtidig er det mulig at en bedre veiløsning vil bidra til å akselerere den totale veksten i banens nærområder. Da vil den negative effekten reduseres.

Les hele mulighetsstudien og tilstands- og kostnadsvurdering hos Jernbaneverket: Utredninger – Ålgårdbanen

Næringsforeningen om mulighetsstudien: På sporet for Ålgårdbanen

Stavanger Aftenblad: På skinner til Norwegian Outlet

Ganddal - Foss-Eikeland

Ganddal – Foss-Eikeland

Dette innlegget ble publisert i Fremtidsplaner. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.