Bevaring av Foss-Eikeland ekspedisjonshus

Foss-Eikeland ekspedisjonshus under bygging 1924

Ålgårdbanens venner har tatt initiativ til å bevare stasjonsbygningen på Foss-Eikeland. Bygningen ble for noen år tilbake regulert til riving på grunn av bygging av ny vei mellom Skjæveland og Foss-Eikeland.

Da venneforeningen ble kjent med rivingsplanene var detaljplanleggingen av ny vei allerede gjort, og det ble sett på som lite realistisk å få til en endring her. Vi har derfor konsentrert oss om å se på mulighetene for å flytte bygningen til et annet sted.

Både Bane NOR og Statens vegvesen stilte seg tidlig positive til initiativet og i midten av mars kom også godkjenning fra Sandnes kommune. Det planlegges en ny plassering i bakkant av godshuset på Figgjo, hvor bygningen vil få en ny funksjon som servicebygg med historisk forankring.

Foss-Eikeland ekspedisjonshus er en mindre variant av stasjonsbygningen på Figgjo. På Figgjo har det knapt funnet sted noen innvendig modernisering siden 1924, noe som gjør bygningen spesielt historisk interessant. Figgjos stasjonsbygning mangler f.eks. både vann og avløp, men vi har helst ikke ønsket å gjøre store endringer her på grunn av den høye graden av autensititet.

Veterantogkjøring på Foss-Eikeland 1976

I Foss-Eikeland ekspedisjonshus er det originale interiøret delvis revet, så her står vi langt friere til å etablere et toalett/stellerom for besøkende samt et flerbruksrom med kjøkkenkrok og kanskje mulighet for minikonserter o.l..

Et supplerende servicebygg vil gjøre Figgjo stoppested mer attraktivt for besøk fra skoleklasser, lag, foreninger o.a. og vil muliggjøre mer utleie av stasjonen til barneselskap, bursdagsfeiringer m.m.

En plassering på Bråstein stoppested ble også vurdert innad i venneforeningen. Det er mulig at bygningen ville passet enda bedre inn i miljøet her, men nytteverdien og realismen i å få til ny bruk ble vurdert som langt større på Figgjo. Det er også et viktig poeng når tiltaket til slutt skal forsvares økonomisk.

Foss-Eikeland stoppested mars 2018

Bevaringen forventes å kreve noe ressurser, men utenom stasjonsbygningene på Figgjo og Ålgård, er Foss-Eikeland faktisk den siste gjenværende bygningen fra Ålgårdbanens åpning. Om ti eller tyve år ville det vært for sent å angre på at man ikke tok vare på denne.

Statens vegvesen er behjelpelige med å arrangere og bekoste transport av bygningen. Ny ringmur, innredning og tilkobling til vann og kloakk må foreningen bekoste selv. Vi vil derfor gjerne oppfordre flest mulig til å benytte seg av dresintilbudet vårt, slik at vi kan få bygget raskest mulig opp og fungere.

Skulle noen ha et ønske om å støtte dette prosjektet direkte kan det gis et bidrag til Ålgårdbanens venner på kontonummer 1440.42.41274 . Merk innbetalingen «Foss-Eikeland».

Du kan også bidra via Vipps. Bruk nummer 515774 , Ålgårdbanens venner.  Merkes også «Foss-Eikeland»

Har du mulighet til å bidra på andre måter, ta gjerne kontakt med styret.

Foss-Eikeland ekspedisjonshus flyttes til Figgjo 22. mars 2018

 

Visste du dette om Foss-Eikeland stoppested?

-Bygningen er tegnet av R. Werenskiold ved NSBs arkitektkontor og tilhører stilarten nyklassisisme.

-Bygningen og sidesporet var ikke med i de tidligste planene for Ålgårdbanen, men kom til slutt med som en aller siste påplussing.

-Nærmest identisk bygning fantes også på Bråstein stoppested (nå revet). Foss- Eikeland skilte seg fra denne (og byggetegningen) ved å også ha dør fra godsrommet mot gatesiden.

-Det var kamp mellom Høyland og Time kommune om plasseringen, Time kommune ønsket ikke overraskende at stoppestedet skulle ligge på motsatt side av Figgjoelva.

-Bygget ble innredet med venterom, godsrom og kontor for fremtidig betjening

– I 1952 ble bygningen bygget om og tatt i bruk som utleiebolig for personale ved NSB. Det ble samtidig etablert et tilbygg i front.

-På 1970-tallet ble bygget utleid til en lokal pinsemenighet som ominnredet det til bedehus. I sørenden ble det bygget et døpebasseng nedfelt i gulvet. I ca. 1972/73 fikk bygget nye takpanner, ny kledning utenpå den opprinnelige og nye vinduer.

-Kryssingssporet på Foss-Eikeland ble hyppig brukt på 1980- og 1990-tallet. Det gikk ofte godstrafikk fra Stavanger spennbetong og kryssingssporet ble brukt for å få lokomotivet på rett side av vognstammen før retur til Ganddal.

 

Dette innlegget ble publisert i Diverse. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.