Ålgårdbanen inn i Nasjonal transportplan?

Ålgårdbanen mellom Foss-Eikeland og Vagle

Ålgårdbanen mellom Foss-Eikeland og Vagle

For at Ålgårdbanen skal kunne gjenåpnes er det nødvendig at den på et tidspunkt kommer inn i Nasjonal transportplan (NTP).

Et viktig steg i denne prosessen skjedde i 2016 da Rogaland fylkesting leverte følgende formulering i høringsuttalelse til NTP for perioden 2018 – 2029:

«Rogaland fylkeskommune ber om at det blir sett i  gang planarbeid med sikte på gjenopning av Ålgårdbanen etter at utbygginga av dobbeltsporet mellom Sandnes og Nærbø er satt i gang.»

Grunnlagsdokumentet fra de nasjonale transportetatene ble lagt ut i februar 2017. Her er ikke Ålgårdbanen nevnt spesifikt, men det foreslås en oppstart på planlegging av dobbeltspor Sandnes – Nærbø i løpet av perioden. Her er det tidligere blitt gjort vedtak på stortingsnivå om at påkobling av Ålgårdbanen skal tas hensyn til.

Regjeringen ventes å legge ut stortingsmelding om Nasjonal transportplan før påske. Til slutt er det Stortinget som bestemmer prioriteringene når stortingsvedtak om ny NTP etter planen gjøres i juni 2017.

Skulle ikke Ålgårdbanen komme med her vil neste sjanse bli når planen igjen rulleres etter fem år.

 

Dette innlegget ble publisert i Fremtidsplaner. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.