Nei til fjerning av Ålgårdbanen!

Prosjekt 10. er en gang/sykkelvei lagt inn i jernbanetraseen. (utsnitt av kart på jbl.no)

Ålgårdbanens venner sier nei til en fjerning av jernbanespor på Ålgårdbanen! Dette er dessverre blitt aktualisert etter at Statens vegvesen 30.01. 2019 la frem et kart som viser mulige prosjekter som kan finansieres av en ny bompengering på Jæren.

Prosjekt 10. på kartet (grønn linje gang/sykkelvei øverst) innebærer trolig at skinner og sviller fjernes mellom Foss-Eikeland og Bråstein. Det slår i praksis beina under vårt dresintilbud mellom Figgjo og Foss-Eikeland. Det gjør også en fremtidig gjenåpning av Ålgårdbanen langt mindre sannsynlig.

Styringsgruppen består av politikere fra bla. Klepp og Time kommuner og Statens vegvesen. Gang/sykkelstien kan sees i sammenheng med veiprosjektet Tverrforbindelsen Foss-Eikeland  – Bråstein. Bilveien har, uten sammenligning forøvrig, en prislapp nærmest identisk med offisielt prisanslag for gjenåpning av Ålgårdbanen. Ingen fra styringsgruppen har kontaktet Ålgårdbanens venner vedrørende bruk av Ålgårdbanen til gang/sykkelvei.

En gjenåpnet Ålgårdbane ville fjernet mye trafikk fra veiene på Nord-Jæren/Jæren og redusert behovet for upopulære bompengeringer. Nå skal bilistene kanskje betale for riving av banen. Dette mener vi er bakvent og lite fremtidsrettet politikk!

Gjenåpnet Ålgårdbane vil redusere klimautslippene lokalt og bidra til at regionen når sine klimamål. Ikke minst vil den åpne opp for bygging på mer uproduktiv jord på Figgjo/Ålgård. Nå settes alt dette i spill!

Det er gjenåpnet et titalls baner i Storbritannia de siste tiårene. Det er en tydelig erfaring derfra at baner som har fått ligge «i fred» uten store inngrep, har en større sjanse for å kunne gjenoppstå enn baner som er blitt fullstendig revet. Endres bruken for mye blir det i praksis vanskelig å tilbakeføre senere selv om behovet skulle være der.

Dresin på Ålgårdbanen i 2018

Det er lagt ned mye arbeid fra frivillige i å rydde og drifte strekningen Figgjo – Foss-Eikeland for dresinkjøring de siste årene. Flere hundre små og store har hvert år gledet seg over å kunne sykle dresin her. Vi ber de ansvarlige politikere og etater tenke seg godt om før man ødelegger for dette!

Lenke til sak: Jærbladet (Abo)

(Saken oppdateres)

 

Ålgårdbanen i 1983

Dette innlegget ble publisert i Fremtidsplaner. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.