Historisk motorvogn til Ålgårdbanen

Motorvogn Bm 86.10

Ålgårdbanens venner har inngått avtale med Valdresbanen AS om kjøp av motorvogn Bm 86.10. Dette er en av tre motorvogner som Valdresbanen AS kjøpte fra NSB på 1990-tallet.

Vognen ble levert til NSB av Strømmens verksted i 1953 og har siden gått på en rekke baner landet over. Fra nyere tid kjenner mange igjen denne vognen fra Kragerø- og Arendalsbanen hvor den korresponderte med Sørlandsbanens tog.  Motorvognene av type 86 var forøvrig det nyeste materiellet Ålgårdbanen fikk før persontrafikken ble innstilt i 1955. En vogn av samme type ble også brukt til veterantogkjøring på Ålgårdbanen i 1998/99.

Styret i Ålgårdbanens venner har et langsiktig perspektiv med anskaffelsen. Vi ønsker gjerne på et enda bredere vis å tilgjengeliggjøre jernbanehistorien for publikum i Rogaland, alt imens vi venter på en mulig gjenåpning.

Aller helst ønsker vi å få vist motorvognen frem i trafikk. I Rogaland er det ikke kjørt veterantog for publikum siden 1990-tallet, og tross lange jernbanetradisjoner er jernbanekultur og -historie lite prioritert i fylket. Det håper vi å få endret på.

86.10 har nå stått hensatt noen år. Tross dette må tilstanden sies å være god, men det må selvsagt påregnes noe arbeid i forbindelse med utbedringer og godkjenninger av både materiell og kjørevei. Dette blir et økonomisk og kapasitetsmessig spørsmål som må tas stilling til fortløpende. Skulle det vise seg at togkjøring ikke lar seg gjennomføre på verken kort eller lang sikt, vil statisk utstilling av vogna være et mulig alternativ. Første steg vil nå uansett være å få den til distriktet.

Når det gjelder selve togfremføringen har venneforeningen i dag flere medlemmer med slik kompetanse, så akkurat her er vi godt rustet dersom dette blir aktuelt. Vi oppfordrer likevel alle som synes prosjektet virker spennende til å vurdere aktivt medlemskap i venneforeningen. Arbeidsoppgavene er mange og engasjerte medlemmer er en forutsetning om et slikt prosjekt skal lykkes.

Bm 86.10 på Neslandsvatn i 1987

Dette innlegget ble publisert i Diverse. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.